L-WAR Musikvarer

lwarHer vil der blive vist eksempler på nogle af de produkter firmaet L-WAR Musikvarer producerede.
Detaljerede oplsyninger og supplerende fotos fremgår af bogen.

Trommegenstande der er tilgået efter redaktionens afslutning, vil fremgå af siden “Tilføjelser og Rettelser”.