23-10-2013 L-WAR strainer

23-10-2013
Nye informationer
Bogen Danske Trommemagere – Perioden 1900 – 1950

Download PDF

L-WAR lilletrommernes strainer system.
I bogen på side 116 står der.
Et for tiden ret avanceret system, hvor seidingen/snaren kan justeres i begge sider. Desuden kan man fin justere seidingen med de vandrette fingerskruer. Den ene strainer har greb så snaren kan slås fra ”Throw Off” (snaren sænkes). Det er svært at sige om L-WAR har konstrueret og produceret det hele selv. Men der er ikke kendskab til noget tilsvarende, og henset til at det er i krigsårene, er sandsynligheden for at det skulle være importeret ikke særlig stort.
Jeg skriver i bogen, at der ikke er kendskab til noget tilsvarende.
Det havde jeg heller ikke før jeg kom til at blade i nogle ældre Slingerland kataloger.

fig 41 L WAR seing syst 1fig 42 L WAR seing syst 2

 

 

 

 

L-WAR Seiding system 1900 – 1950.

 

 

Der er formentlig ingen tvivl om, at L-WAR har fået ideen fra Slingerland og derefter selv få sit system fremstillet. Specielt den ”passive” side er mere avanceret med en finjusteringsskrue. Der er mange fællestræk.

System Slingerland fra ca. 1920 – 1940.
Slingerland Throw Off old 1slingerland throw off close
slingerland sn passiv end

 

 

 

 

 

 

slingerland sn passiv end 3

 

 

 

 

 

slingerland old parts