Andre trommer fra før 1950

Afsnittet omhandler andre danske eller udenlandske trommer der på en eller anden måde kan relateres til danske musikere i perioden før 1950.