L-WAR Logo

Der er i 2012 kun kendskab til en enkelt lilletromme hvor det originale L-WAR logo er på. Logoet er fremstillet af påklæbet folie.
Trommen ejes af Peter Kragh-Jacobsen, SC.

L-WAR lilletromme med originalt logo

På baggrund af det originale logo er der blevet rekonstrueret et nyt.
Farven er lidt mere mørkegrøn end det originale.