Tilføjelser & Rettelser

Redaktionen for bogen Danske Trommer er afsluttet den 1. januar 2012.

Siden da er der kommet nye oplysninger og man må forvente, at der forsat vil komme nye informationer om gamle dansk producerede trommer.

Rettelser og tilføjelser vil blive bragt på denne side.
De der har købt bogen kan derefter indføje dem i deres eksemplar.

Ligger man inde med oplysninger om Danske trommer 1900 – 1950, er man meget velkommen til, at sende mig en e-mail. Oplysningerne vil blive lagt på de relevante side.